Back in Business

Posted on Sep 3, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl


Filmsäsongen har kommit igång. Det gäller också för ”Godheten” som fortsätter sin turné i landet. Själv är jag redan inbokad på 6 olika visningar ute i landet.
Allt fler filmer görs om finanskrisen och dess följder i olika länder. Nu senast såg jag den tyska filmen ”Master of the Universe” av Marc Bauder. Den skildrar vad krisen inneburit för Tyskland och för det tyska folket via en finansman som nu slutat sitt jobb på en bank och därför fritt kan tala om turbulensen i finansvärlden, spekulationer, konkurser, juridiska tricks, ekonomiska arrangemang i utkanten av lagen – och hur de tyska skattebetalarna varit garantin för att detta kunnat fortgå.
Filmen fick mig att ta reda ytterligare fakta om hur situationen är i vårt land. Hur äventyrlig är vår framtid? Sverige har en relativt låg statskuld om 1 200 miljarder kronor, vårt sparande är ungefär lika mycket. Men vi lånar till våra bostäder 2 300 miljarder kronor. Lägg därtill att bankerna disponerar ett kapital på 4 gånger BNP. Var ligger makten över våra liv i detta scenario? Jämför med Norge där oljefonden nu har ett ofattbart kapital på 4 500 miljarder. Det betyder att varje norrman är miljonär. Svensken är skuldsatt. Olja har vi inte. Till mer än 50% är vår ekonomi beroende av vår export. Det är dessa siffror som gör Anders Borg nervös. En arbetslöshet på nära 10% skulle för några år sedan kallats massarbetslöshet, nu tenderar vi att acceptera denna nivå. 14.000 sjuksköterskor har sökt sig till Norge för att arbeta och få bättre betalt…
”Godheten” kommer att visas i SVT men något datum är inte bestämt. Filmen finns också på dvd.