Dags för en ny vision

Posted on Mar 1, 2014 in Inlägg av Stefan Jarl

Nästan 6.500 har nu undertecknat uppropet på Facebook till stöd för filmens visning. 300 per dag besöker filmens hemsida. Flera personer har samlats kring gemensamma artiklar och upprop som kräver filmens visning. I P 1:s program på förmiddagarna dit folk kan ringa in, hör jag då och då folk kräva filmens visning. Jag får hela tiden nya inbjudningar till att komma och visa filmen runt om i landet.

”Yttrandefriheten är oerhört viktig, kanske det viktigaste vi har”, säjer ptofessor emeritus Lennart Lundquist i SvD, apropos ett yttrande som Försäkringskassans direktör fällt om Jimmie Åkesson. Den yttrandefriheten hade jag gärna tagit del av…

I SVT 1 sändes häromkvällen en lång intervju med Björn Rosengren, ”Min sanning”. Där framkom det att denne mångmiljonär och socialdemokratiske godsägare, god för 100 miljoner, kunde räkna in SVT:s direktör Eva Hamilton i vänkretsen. Jag gissar att man på den nivån håller ihop…. Trots alla protester och vädjanden till SVT att visa filmen tror jag att det är utsiktslöst att SVT ändrar sig.

Det finns en amerikansk forskare, glömt namnet, som skrivit en bok i historia som lägger fram tesen att ett samhälles framväxt följer ett mönster från naturen: födelse, mognad, död, som en växt som gror, blommar och vissnar. Detta ”schema” skulle då våra samhällen i historien följa med en tidsaxel om 250 år, ungefär, grovt sett. När jag började testa denna tes lite amatörmässigt mot mina kunskaper fann jag några slående exempel, Romarrikets blomstring under 200-talet och dess sönderfall i Östrom och Västrom 250 år senare tycktes stämma. Ett annat exempel: det amerikanska samhällets födelse och framväxt, från den Amerikanska revolutionen 1789 – till idag då USA:s roll som världens maktcentra, världspolis och världsekonomins motor fallit. Uppgång och fall på sisådär 250 år? När jag tänker på Europa så har det ju gått ungefär samma tid sedan Franska revolutionen ägde rum, fram till vår tid…225 år. Revolutionens paroll om Frihet, Jämlikhet, Broderskap borde väl i dag snarare formuleras som Konsumtion, Valfrihet, Egoism. Uppgång och fall?

Det slår mig att Adam Smith´s epokgörande, klassiska verk ”The Wealth of Nations” kom 1776. Där formulerades tesen att bara man släpper ekonomin lös och låter Marknaden styra människors öden så blir allt till det bästa. Eller som M. Thatcher formulerade det långt senare: ”Det finns inget sådant som ett samhälle”. Även om Annie ”Lill-Thatcher” Lööf gjort vad hon kunnat för att hålla denna nyliberalismens heliga tes vid liv så torde det inte finnas så många som applåderar längre, nu 238 år efter Adam Smith. Vi har ju facit.

I vårt land kom Gustav III:e till makten genom en statskupp 1772, avskaffade de dåvarande partierna och envälde infördes. Detta till trots genomfördes en rad reformer, som t ex dödsstraffets avskaffande, tortyr förbjöds, viss religionsfrihet infördes, en rad reformer på ekonomins och kulturens områden genomfördes likaså, ja, en grund las till det samhälle som kom att växa och med 1800-talets arbetarrörelse och såsmåningom utvecklas till ett blomstrande välfärdssamhälle under 1900-talet. Nästan 250 år har gått. Något har otvivelaktigt hänt. Vi vet att ojämlikheten ökat enormt på kort tid. Vi är inte längre i topp, vi har fallit från 3e till 26e plats, skolans misslyckande har sänkt oss från 3e till 36e plats, ett nytt klassamhälle har vuxit fram snabbare än i jämförbara länder, arbetslösheten är rekordstor och ungdomsbrottsligheten accelererande, privatiseringarna har omfördelat våra skattemedel till riskkapitalisternas förmån osv. Uppgång och fall? Inte vet jag om den där historikern har rätt. Men det är i alla fall dags för en ny vision! Yttrandefriheten borde vara en garanti för att vi fick formulera den. Men den är uppenbarligen till bara för några.