EMPATI OCH ”RÖVHÅLSEFFEKTEN”

Posted on Aug 10, 2014 in Inlägg av Stefan Jarl

Det finns forskning som visar att djur är empatiska varelser, från födseln, därför att de helt enkelt har nytta av förmågan till medkänsla! Inte minst som grupp. Hur det är med människan är föremål för ständig diskussion. En kompis gör mig uppmärksam på en TED-föreläsning där psykologen Paul Piff gjort experiment och undersökningar av vår empatiska förmåga, som skrämmer.

När de förmögna i vårt samhälle skapar sin rikedom förlorar de samtidigt sin medkänsla och empati. De rika fokuserar på sina egna intressen, isolerar sig gärna gentemot den mindre lottade, vill bo med sina likar. De ser på sin rikedom som att de själva skapat den oberoende av andra.

Vilka stannar vid ett övergångsställe och släpper fram fotgängare? Det gör de mindre bemedlade i sina skruttbilar dubbelt så ofta som lyxbilskonsumenterna…I sina experiment visar Paul Piff också att de med mindre inkomst dubbelt så ofta skänker pengar till behövande än dem med högre inkomst, detta trots att skänka pengar ger större tillfredställelse och lycka än snålhet. De rika fuskar mer än de fattiga, gömmer pengar i utländska banker och vill förbjuda tiggare på våra gator…

Pengar gör oss helt enkelt mindre benägna att hjälpa andra. Duka upp ett bord med godsaker och de rika tar dubbelt så mycket och ofta som de med lägre inkomst. De rika uppför sig helt enkelt, enligt psykologen Piff, som riktiga rövhål, där av ”rövhålseffekten”.

Professor Richard Wilkinson, som är med i ”Godheten”, reder i filmen ut vad ojämlikhet ställer till med och orsakar i ett samhälle. I en annan TED-föreläsning samtalar Wilkinson med psykologen Paul Piff om vad den tilltagande ojämlikheten får för konsekvenser.

I Gaza dör nu allt fler barn som resultat av de svåra skador de erhållit under det månadslånga kriget. Sjukhusen är överfulla, i flera fall sönderskjutna och blockaden hindrar mediciner i tillräcklig omfattning att komma in. Bilderna på lemlästade barn, som finns i mängd på nätet, är outhärdliga att ta de av. I SvD läser jag om hur konflikten urholkat de empatiska känslorna hos den israeliska befolkningen: ”Medkänsla för civila offer i Gaza ses som förräderi”. Jag mår inte dåligt av de civila offren, intygar en intervjuad israel.

-”Vi borde utplåna dem”, säjer en annan. En lärare vid ett universitet hade dock uttryckt medkänsla för de lidande men fick då en reprimand av universitetets ledning om att hans känslor ”inte var förenliga med universitetets värderingar”. Uppenbarligen är det inte bara rikedom som förstör förmågan till empati och medkänsla.

Min nya kortfilm ”Inequality kills/Ojämlikhet dödar” visades i Almedalen under politikerveckan på Folkets Bios biograf där och visas nu på Filmfestivalen i Båstad. Den behandlar jämlikhetsproblematiken i ett möte med professor Göran Therborn, som i sin nya bok ”The killing fields of inequality” ger den kanske djupaste analysen hittills av detta komplex.

Jag lägger nu ut den på nätet här på Godhetens sida. Den är 10 minuter lång.