De Rikas Revolt

Posted on Jan 2, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

Sverige fick 10% fler miljardärer under förra året.. Miljardärer, inte miljonärer, nu är
de 119 stycken. Deras sammanlagda förmögenhet motsvarar 40% av Sveriges BNP.
H&M:s Stefan Persson tjänar, om man lägger ihop inkomsterna för alla hans företag,
10 miljoner om dan. De tio rikaste familjerna skulle lätt med sina tillgångar kunna
betala hela Sveriges statsskuld och ändå ha pengar över.
Vi lever i en epok av de Rikas Revolt. De rika blir allt rikare under det att ett nytt
klassamhälle växer fram. I kölvattnet av finanskrisen 2008 har marknadens väl satts
före människornas. Välfärdssamhällets medel har blivit räddningspaket åt banker
och finansinstitut, som spekulerat bort sig. ”Socialisera förlusterna, privatisera
vinsterna” har varit garantin för en stabil avkastning på kapitalet, ett luftskepp med
trossarna kapade till den reella ekonomin. De pengar den ene har, fattas någon annan.
Folkhemmet plundras under det att medborgarna förvandlas till kunder i en alltmer
privatiserad offentlighet. Vi betalar för några få som berikar sig på vår bekostnad.
Grundläggande värderingar som trygghet, gemenskap, empati, givmildhet och
trivsel har hamnat på Marknaden. Där hör de inte hemma. Vi har gått från att
marknaden var en del av Samhället till att samhället är en del av Marknaden, från
okränkbar moral till marknadens påstådda rationalitet.
Vi levde en gång i ett av världens bästa länder. Jag blir bestört över att vi nu
accepterar att vi blir rånade och att ingen reagerar.
Kanske hade Etienne de La Boétie, Montaignes kompis, förklaringen redan för
flera hundra år sedan i ”Discourse of Voluntary Servitude” där han skriver att ”det
är folket självt som med eller mot sin vilja låter sig underkuvas, det är folket som
accepterar slaveriet och skär av sin egen hals, det är folket som i valet mellan att vara
slav eller fri avstår från friheten och böjer sig under oket, ja, inte bara samtycker till
sin olycka utan rentav eftersträvar den”…
”När köpa och sälja
blir måttet på allt,
Vad tänker du då?”
sjunger Mikael Wiehe på sin senaste CD.
Ja, vad tänker du då?