En parallell till Godheten

Posted on Apr 2, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

Jag läser Susanna Alakoskis ”Oktober i fattig-Sverige”, en slags dagbok med iakttagelser om välfärdssamhällets gradvisa förfall. ”Svinalängorna”, Alakoskis roman blev film, hennes nya bok skulle
kunna ha varit manus till ”Godheten”…

Hon skriver om hur hennes systerdotter arbetar i Norge och på ett kafé blir vittne på nära håll till
Breviks bombattentat i Oslo. Såhär skriver hon:

”Önskar att alla unga människor sattes i skolbänken när något sådant händer. Att vi skolade oss i vart detta riktade hat mot socialdemokratin kommer ifrån, vad det betyder. Olof Palme, Anna Lindh och nu barnen på Utöja. Vad har dom gjort? Hävdat att politisk frihet tillhör oss, en priviligierad minoritet av jordens befolkning, varnat för missbruk av ordet demokrati, menat att demokratin måste ha en social innebörd, att land ska med lag byggas. Socialdemokratin tog sig an den fattiges rösträtt, drev frågor om bättre arbetsmiljöer, bostäder, skolor, barnomsorg, vägar, löner. Den påstod att passivitet i ett samhälle inte nödvändigtvis behöver vara ett tecken på lycka och belåtenhet utan att det också kan vara ett uttryck för vanmakt. Den försvarade hur vi behövde solidariteten för att röja undan massfattigdomen och massarbetslösheten. Vi behövde solidariteten för att skapa grundläggande social trygghet. Den påstod att trygghet är radikalt och att det i hela den demokratiska traditionen ligger att människorna tar ansvar för varandras välfärd. Demokratin är inte bara rösträtt, sa den, utan också social rättvisa, trygghet och gemenskap och världens avgörande problem är till sin natur både sociala och politiska och måste lösas med sociala och politiska metoder. Demokratin måste ständigt försvaras, vinnas på nytt, vidga sin verksamhetskrets. Nya jämlikhetsfrågor ta vid de gamla.
Definitionen av frihet, menade socialdemokratin, kan översättas med att varje människa ska kunna förverkliga sitt livsprojekt och att demokratins främsta kännetecken är folkets stöd. För dessa värderingar blir de mördade, socialdemokraterna.”

Om några dar börjar den socialdemokratiska kongressen. Har socialdemokratin kraften att på nytt möta folkets krav på att återerövra demokratin och drömmen om det gemensamma samhället?