”Girighetsinitiativet”

Posted on Mar 4, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

I Scweiz har man just haft en folkomröstning (man har ju den formen av ”direktdemokrati” där) som handlar om: ”nej till direktörsbonusar och fallskärmar”. Bakgrunden är att en direktör vid ett läkemedelsföretag vid sin avgång belönats med en bonus om en halv miljard… Den folkliga vreden över detta fick Thomas Binder, själv företagare, att ta initiativet till denna folkomröstning, ”die Abzockerinitiative”, som det kom att kallas. 68% röstade för ett stopp för bonusar och fallskärmar! Det är det tredje största resultatet vid en folkomröstning någonsin. Nu ska omröstningsresultatet bli lag. Straffet om man bryter mot lagen föreslås bli fängelse.

Vi har i vårt land ingen sådan form av ”direktdemokrati”, ja, vårt demokratibegrepp har istället alltmer kommit att urholkas och vi förvandlats till kunder istället för medborgare. Jag är övertygad om att vi fått samma resultat om vi haft en liknande omröstning här hemma. Den gissningen baserar jag på intensiteten i debatterna efter visningen av ”Godheten”.

I Tyskland vill nu 60% av folket ha lagar som sätter ett lönetak för toppdirektörerna. Volkswagens koncernchef
har därför i förekommande syfte sänkt sin ersättning från 170 till 120 miljoner kronor. “Mer har folk inte förståelse för”,
filosoferar han.