Godheten i V. Frölunda

Posted on Nov 12, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

I söndags den 10 november visades Godheten i V. Frölundas Kulturhus samtidigt som Folkets Bio-avdelningen där firade 40-års-jubileet. Det kom ett 70-tal människor, en bra uppslutning denna söndagseftermiddag. Jag kan bara konstatera att den folkliga vreden mot förlusten av det gemensamma välfärdssamhället är stor, vart jag än kommer i vårt avlånga land.

Allt hårdare krav ställs på medborgarna att klara sig själva, allt fler hamnar utanför välfärdssamhällets hjälp och ersättningar. Vare sig du är arbetslös, ung som aldrig haft ett jobb, fas 3 fånge eller fattigpensionär. Sjukhusköerna ökar, sjuksystrarna blir allt färre. Gång på gång sänks skatterna för dem som redan har arbete och är kärnfriska. De som redan pengar har kan öka sin konsumtion än mer. Detta faktum slår emot mig när jag vandrar runt i den jättelika Gallerian I V. Frölunda. Trots att det är söndag känns det som dan före julafton i butikerna: fullt med folk som handlar och handlar.

Jag kommer att tänka på vad George Bush sa vid 11 september-attentatet i N.Y: ”Fortsätt att handla, handla som vanligt!” Hur många gånger har vi inte hört Anders Borg skryta om Sveriges ekonomi baserad som den är på just detta konsumerande. Samtidigt står alltså massor av människor utanför, frivilligorganisationer delar ut matpaket till fattiga familjer. Jag frågar en av arrangörerna i V Frölunda vad det är för stor byggnad på kullen intill köpcentret, det ligger mörkt och nedsläckt. ”Det är vårt gymnasium, vi har fått slå igen, barnen reser iväg till friskolor i andra delar av staden”.

Samtidigt läser vi i tidningarnas näringslivssektioner hur de stora affärsbankerna gjort en vinst på 25 miljarder kronor senaste kvartalet. Dessa jättelika vinster har kunnat göras eftersom bankerna tillåtits sänka sin kapitalnivå från 17% på 20-talet till idag 4%. Vad har detta haft för betydelse? Jo, det reder Riksbanken själv ut: ”Staten garanterar ev. förluster. Denna statsgaranti minskar risken för bankfallissemang. Skuldfinansieringen subventioneras av staten. Statsgarantierna tillåter bankerna låna billigare.” Därför kan bankerna låna ut alltmer, i själva verket lånas varje krona ut 22 gånger…

Den låga kapitalnivån plus den höga belåningen betyder hög avkastning. Vilket i sin tur påverkar ersättningar och bonusar. Allt större bonusar delas alltså ut till direktörerna samtidigt som andra står i kön för ett matpaket. Bankerna garanteras statens stöd men folket blir utan samma stöd. Detta är än mer upprörande eftersom hälften av bankernas vinst före skatt är just ett resultat av statsgarantierna, dvs folkets pengar!

Thomas Östros, socialdemokraternas f.d. ekonomiske talesman, agiterade ständigt för att bankernas ekonomi måste regleras – det var ju delvis folkets pengar….Då blev han uppköpt av Bankföreningen och är nu dess språkrör. I tidningarna agiterar han nu kraftfullt för att bankerna absolut inte får regleras! Samma människa, dubbel moral – en modern politiker i ett nötskal! Falskhetens ansikte grinar hänsynslöst emot oss.
”Se på dem vars materiella framgångar alla flockas kring: de kvävs av sina ägodelar. För hur många är inte rikedom en börda!” konstaterade Seneca redan före Jesu födelse.