Godheten på turné i Skåne

Posted on Mar 3, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

I Cineskånes regi har jag nu i 5 dagar rest runt till några städer och byar i Skåne med Godheten och är närmast chockad över hur debattlystna folk är. Publiken inte bara kom utan efter varje visning, t ex efter den i Borrby på Österlen, stannade över 100 personer kvar och diskuterade livligt de frågor som filmen reser. Detta trots att filmen i några borgerliga tidningar i Skåne kritiserat den för sitt ifrågasättande av den nyliberala finansekonomins konsekvenser och avarter. Men filmen är ingalunda ett partipolitiskt inlägg utan jag försöker anlägga ett andligt perspektiv på det tema som är filmens: girigheten tar kål på godheten. Empati, solidaritet, barmhärtighet är något vi ständigt måste ”träna”, som en muskel, i annat fall tenderar dessa sidor hos oss att försvagas och rent av förtvina.

Jag passade också på att fråga publiken på 3 av visningarna, om jag inför tv-visningen av filmen, skulle korta ner några av intervjuerna. Jag har själv varit orolig för att den är alltför krävande men fick till svar att jag absolut inte skulle korta den.

Det jag tar med mig hem från denna turné är den entusiasm och den lidelse publiken visade. Det är inte, som Centerpartiets programgrupp trodde, månggifte, plattskatt och avskaffande av skolplikten,som är de centrala frågorna för ”verklighetens folk”. Det är de stora välfärdsfrågorna och den tystnad som finns i landet kring dessa frågor, bristen på motstånd mot nedskärningar och besparingar och svårigheten att få politikerna att lyssna. Jag fick, som så ofta när jag reser runt med mina filmer, förslag till nya filmer: gör en film om oss sjuksystrar, om äldrevården, om skolans förfall, om arbetslösheten …Och på flera ställen möttes jag av frågan: varför är vi så rädda för att säja ifrån?