Godheten regerar

Posted on Apr 8, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

Hemlös – Foto: Ditte Lundberg

Det är ingen tillfällighet att min film Godheten heter som den heter. Många människor upplever att vårt samhälle blivit alltmer kallt, kyligt, cyniskt, individ-centrerat, ”sköt dig själv och skit i andra”. I det nya klassamhället, som växt fram,  är det till och med möjligt för en högerpolitiker att plädera för att tiggarna på Stockholms gator ska bötfällas å det kraftigaste så de försvinner ur vår åsyn…Men empatin, solidariteten och medkänslan hos oss människor tar man inte död på så lätt. Det finns alltmer forskning kring hur grundläggande godheten är i och för våra liv, ja, att godheten helt enkelt är den djupaste kraften i våra liv.

Forskare vid Center for compassion and altruism vid Stanforduniversitetet och vid Berkely University i Kalifornien har visat att medkänslan med andra, vårt gemensamma samhälle, har varit förutsättningen för oss som människor att överleva genom historien. ”Sympati är vår starkaste instinkt, starkare än egenintresset”, som redan Darwin konstaterade. I filmen ”Hjärtat – en pump med känslor” som visas på Kunskapskanalen fram till 11 april, redovisas en del av den här forskningen. Att vara medkännande minskar faktiskt risken för hjärt-kärlsjukdomar, motverkar negativ stress, och kan tom. förlänga våra liv…En serie artiklar i SvD om medkänslans centrala roll uppmärksammar den här forskningen bl a under rubriken ”Vi blir friskare om vi bryr oss om varandra”.

Forskarna Richard och Kate i filmen Godheten berättar om hur deras gedigna forskning klart visar att ett jämlikt samhälle på alla plan, ur en mängd aspekter, ger oss ett så mycket bättre liv än det ojämlika samhälle vi alltmer tvingas leva i. När det finns så här mycket gedigen forskning som talar för nyttan av ett solidariskt samhälle, så kan jag inte fatta varför politikerna inte bryr sig om denna forskning, ja, rentav handlar helt i strid med den! Är inte det rent av dårskap?

I samband med Folkets Bios 40-årsjubileum och biografen Zitas 20-årsjubileum visades i söndags Godheten för en utsåld salong och efter visningen hade vi en livlig debatt om de frågor filmen väcker. För varje sådan visning känner jag mig allt mindre ensam och delaktig i den gemenskap som är alltings mening.