Utsålt igen

Posted on Apr 26, 2013 in Inlägg av Stefan Jarl

Tistelfjäril – Foto: Stefan Jarl

Efter att Godheten visats i Arvika under Värmlands filmfestival var jag i Halmstad, inbjuden av Filmstudion där och mötte på nytt en utsåld salong, 200 personer. Två gånger tidigare har jag varit deras gäst med olika filmer.
I entrén låg Nya Upplagan, den fria tidning som Lars Yngve i Ystad ger ut och som jag medverkat i ett flertal gånger. I varje nummer publicerar den driftige Lars en krönika av Noam Chomsky. I det nya numret bär krönikan rubriken: ”Kan civilisationen överleva kapitalismen?” Jag kunde på debatten efter filmen inte låta bli att nämna denna krönika. Hör bara här (obs, den ironiska tonen):

För mig verkar det omöjligt att civilisationen skulle kunna överleva verkligt existerande kapitalistisk demokrati… Inom den verkligt existerande kapitalistiska demokratin är det otroligt viktigt att vi amerikaner blir den dumma nationen som inte vilseleds av vetenskap och rationellt tänkande, i de ekonomiska och politiska ledarnas kortsiktiga vinstintressen – och strunt i konsekvenserna! Denna strävan är djupt rotad i den fundamentallistiska marknadsläran som predikas inom den verkligt existerande kapitalistiska demokratin – men praktiseras bara selektivt, i syfte att stödja en stark stat som tjänar rikedom och makt”.

Ord och inga visor…
I Godheten finns några vetenskapsmän och forskare som visar att ett jämlikt samhälle på alla plan är bättre än ett ojämlikt. Det gäller även för de rikaste och mest förmögna som alltmer tenderar att sluta sig inom sin grupp, högt däruppe. Men de kommer inte undan det ökande våldet, gatufascismen, som år efter år bara rusar i höjden. Några miljoner på banken skyddar inte för det meningslösa våldet. Vanmakten som dom därnere känner in på bara skinnet tar sig allt otäckare uttryck. Arbetslösheten i ungdomsgrupperna är 25% och samhället är på väg att offra en hel generation. Det finns ett allt tydligare missnöje, för att inte säja vrede och hat, mot dom däruppe. Men varför kan politikerna inte absorbera vad forskare och folket på gatan uttrycker? Göran Hägglund påstår sig veta vad som diskuteras ”vid köksborden hemma hos folk” och Annie Lööf hävdar detsamma och när politikerna i sina program föreslår åtgärder så handlar det i Centerns fall om månggifte, plattskatt, avskaffad skolplikt och fri invandring – som om detta vore svar på de verkliga problem mannen och kvinnan på gatan dagligen brottas med. Kan civilisationen överleva kapitalismen, frågar också jag.